Organisasjon

Om oss

Norane Ungdomslag vart stifta i 1938. Vi held til i Nortun på Nornes i Sogndal kommune.


Alle lagsaktivitetar er knytt opp til bygdahuset "Nortun". Eit flott og velhalde forsamlingslokale for "nører", "øvstedøler" og fimreitingar. 


Norane Ungdomslag hadde 120 medlemmar i 2018.

 
 

Organisering

1. Styret
Leiar: Stig Johnny Buvik, tlf. 907 61 912
Nestleiar: Arne Slinde Ahlin
Kasserar: Nina Kathrin Slinde
Styremedlem: Rita Myklemyr
Styremedlem: Steinar Holme
 
Vara til styret: 
Karen Marie Hjelmeseter
Njål Ølmheim
 

2. Bingonemnd

Leiar: Njål Ølmheim, tlf. 979 56 220


3. Festnemnd

Leiarar: Siv Anita Hundershagen


4. Husnemnd

Leiar: Christine Steigård Øvretun
 

5. Vedlikehaldsnemnd

Leiar: Vegard Sætre
 

6. Ungdomsklubb nemnd